Piedāvājam prakses studentiem brīvprātīgi pievienoties mūsu biedrības darba komandai un veidot savu karjeru, darba pieredzi, papildināt zināšanas dažādās studiju jomās, izmantojot prakses iespējas biedrībā. Tā ir lieliska iespēja līdztekus akadēmiskajām zināšanām iegūt tik nepieciešamās praktiskās iemaņas. Prakses studentiem, kas veiksmīgi un sekmīgi izgājuši praksi, aicinām turpināt iesākto darba pienākuma izpildi biedrībā jau kā darbiniekiem. Tas ļoti lielā mēra ir atkarīgs tikai no Tevis, vai kā tu esi sevi pierādījis prakses laikā. Ja Tev rodas interese par prakses iespējām pie mums, esi laipni aicināts sūtīt savu CV un pieteikuma vēstuli uz e-pasta adresi alternativas@mail.lv ar norādi “Prakse”.

//site-217223.mozfiles.com/files/217223/Prakses_nolikums.pdf
//site-217223.mozfiles.com/files/217223/iesniegums_forma_prakse.pdf

Līdz šim izveidotās prakses vietas:
 Praktikanta
vārds, uzvārds
 

Studiju programma

(amats prakses vietā)
 Izglītības iestāde
 Prakses uzdevumi (saturs)
 Juris Ancāns
                          
Studiju programma: Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Prakses veids: Lietvedības dokumentācijas kārtošanas prakse
Prakses laiks:                                                                                                                                        
 "Komplekss Citadele"
SIA Profesionālo studiju skola „Citadele”
                            
1. Dokumentu izstrādāšana un noformēšana
2. Normatīvo aktu izmantošana
3. Dokumentu apstrāde
4. Dokumentu sakārtošana un noformēšana turpmākajai glabāšanai
5. Informācijas nodrošināšana
6. Darba organizācija
7. Personālsastāva darba organizēšana
 Artūrs Sukonnovs                                        
Profesionālā bakalaura studiju programma "Tiesību zinātnes"
Prakses veids: Juridiskās fakultātes prakse
Prakses laiks: 02.06.-07.2014.
   
 Rīgas Stradiņa universitāte
juridiskā fakultāte
Darbības virzieni, kas saistīti ar tiesību aizsardzības iestādes darbību,
tās specifiku, izstrādā dokumentus, kas saistīti ar iestādes lietvedību,
izpēta normatīvo bāzi. Piedalās pasākumos, kas saistīti
ar iestādes darba organizāciju, iepazīstas ar iestādes darbinieku
kompetenci, darba sadalījumu, piedalās dokumentu
projektu izstrādāšanā. Iepazīstas ar iestādes rīcībā esošajām
datu bāzēm, to pielietošanas nepieciešamību un specifiku.
Analizē būtiskas ar prakses vietas darbību saistītas aktuālas tiesību aizsardzības problēmas.
 Kristaps 
Kalniņš
Studiju programma: Komunikācijas vadība
Prakses veids: Ārējo sakaru vadības prakse
Prakses laiks 07.04.-31.05.2015.
 Liepājas Universitāte

Organizācijas raksturojums: ieskats organizācijas vēsturē. Misija, mērķi, uzdevumi. Darbības jomas. Struktūra. Vadība (vadības līmeņi, vadīšanas stils utt.). Cilvēkresursu vadība.

Uzņēmuma vides analīze (piem., izmantojot SVID metodi). Produkta / pakalpojuma dzīvotspēja un virzīšana tirgū.
Konkurentu analīze: ārējo sakaru struktūrvienības darba vadīšana: raksturojums un analīze. Klienti. Konkurentu analīze.

Ārējo sakaru struktūrvienības darba vadīšana: raksturojums un analīze: darba veicēju uzdevumi, pienākumi, tiesības. Vieta organizatoriskajā struktūrā (plusi, mīnusi). Sadarbība ar citiem darbiniekiem / struktūrvienībām. Prakses laikā veikto aktivitāšu raksturojums un novērtējums. Empīrisko datu apkopojums, analīze.

Kristaps Bukovskis             
                                       
Studiju programma: Uzņēmējdarbība
Prakses veids: Mazo uzņēmumu  grāmatvedība un nodokļi
Prakses laiks: 13.04.-31.05.2015.                                           
 Alberta koledža

Uzņēmējdarbības forma un darbības veidi. Uzņēmuma iekšējā un ārējā vide. Uzņēmuma produkcija un pakalpojumi. Uzņēmējdarbības izmaksas un cenu veidošana pamatprincipi. Grāmatvedības politika uzņēmumā. Uzņēmuma kontu plāns. Uzņēmuma gada pārskats, tā sastādīšanas un apstiprināšanas kārtība. Sagatavošanās gada pārskata sastādīšanai.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .