Sabiedrības integrācijas biedrība "Alternativas"

LOGODarbības vieta: Sabiles, Kandavas novads
Dibināta: 2012.gada 7.decembrī
Reģistrācijas nr: 40008202459
Adrese: Rūmenes iela 24, Kandava, LV-3120


Vadītājs (priekšsēdētājs): Dainis Krauklis, tel. 22361915, e-pasts dainis.krauklis@inbox.lv
Citi kontakti: izpildirektors (projektu vadības speciālists) Bc.paed. Kaspars Arhipovs, tel.23538180, e-pasts arhipovs@inbox.lv 

Biedrības e-pasts: alternativas@mail.lv WEB: http://www.alternativas.mozello.lv

"Mūsu darbība - mūsu pārliecība"

Biedrība "Alternativas" ir viena no vadošajām organizācijām, kas pārstāv romu un citu mazākumtautības pārstāvju intereses visā Latvijā, veicinot romu un citu tautību labklājību.

Biedrība sadarbojas ar sava un citu novadu pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. 

Biedrībai ir aptuveni 65 biedri un atbalstītāji. 

Biedrība sniedz konsultācijas, intervijas un cita veida saziņas pakalpojumus studentiem un citiem interesentiem kursa, bakalaura un cita rakstura darba izstrādēm par romu aktualitātēm Latvijā. 

Biedrības darbības mērķi ir:

  • veicināt sociālās aizsardzības sistēmas, tādējādi sekmēt sabiedrības iespējas uzlabot sociālo labklājību;
  • veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, līdzdalību un ieguldījumu ilgtspējīgai attīstībai, kas sekmētu sabiedrības integrācijas tendences.

Biedrības mērķauditorija ir bērni, jaunieši, pieaugušie, ģimenes, mazākumtautības u.c. interesenti vai dalībnieki, kuri atbalsta biedrības mērķus un piedalās to īstenošanā. 

avots:http://www.kurzemesnvo.lv/index.php/kurzemes-nvo-kontakti-apraksti/aktivas-kurzemes-nvo/1681-sabiles-novads-sabiedribas-integracijas-biedriba-alternativas

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .