Biedrības pārvaldes institūcijas

 Kopsapulce

(biedrības augstākā lēmējinstitūcija)

Valde

 (biedrības izpildinstitūcija)

 1 valdes loceklis


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .