Romu himna

Pēc izdzīvotās romu genocīda traģēdijas Otrā pasaules kara gados Jarko Jovanovičs sacerēja dziesmas “Gelem, Gelem” (Dželem, Dželem) tekstu, kurai par muzikālo pamatu izvēlējās 1949.gada tradicionālo melodiju, kas iekļauta komponista 1977. gada izdotajā albūmā, ko izpilda grupa “Opre Roma”. Dziesmas teksta autors lirikā vēsta par romu kultūras mantojumu un identitāti, kā arī genocīda tumšām vēstures lapaspusēm. Šo dziesmu par Romu himnu un romu (čigānu) nacionālo karogu pasludināja pirmajā Pasaules romu kongresā, kas notika 1971.gadā Lielbritānijā. Galvenā romu himnas pamatiezīmē ir tā, ka tajā nav stingri noteiktas melodijas un ir lielas muzikanta individuālās improvizācijas iespējas. Pastāv himnas teksta vairāki varianti, kuros sakrīt tikai pirmais pants un piedziedājums, bet visi šie varianti ir atzīti no romu pilsoniskās sabiedrības puses.

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/15ebe2de5267ecec?projector=1

Čigānu (romu) karogs

(zaļi zilais karogs ar sešpadsmit spieķu riteni centrā - simbolizē šīs tautas brīvību un dabiskumu)

Tālu saredzams – kā sapnis nosapņots, 
Ilgi gaidīts, cerēts, izlolots,
Kā bērns, kas iznēsāts zem sirds,
Dzīvs karogs, romu karogs mirdz.
Kaut roka turošā vēl droša nav,
Tas plīvo brīvs un varens, rau!
Kā saule, kas aiz jūras mosties sāk –
Tas romu acis iespēj priecināt.
Un brīnums: visas karogkrāsas trīs
Ir sirdīs čigāniem un asinīs.
Tās viņi saprot, labi atceras,
Jo cauri dzīvei viņus veda tās.
Lūk, pašā augšā debess zilgme zil,
Bet lejā sulīgs zāļu smaragds silts.
Un pašā vidū sarkans ritenis.
Tas ritēt laikam nebeigs vēl tik drīz.
Ak, roma! Lūgsim, lai mums palīdz Dievs!
Lai nesalūst šis rats, lai iet!
Uz gaišu dienu lai mūs aizved ceļš,
kur var bez asarām uz augšu acis celt.
(K.Rudevičs 1990) 


Romu svētku, atceres un atzīmējamās dienas

27.01. - Starptautiskā Holokausta upuru piemiņas diena 

2005. gada 1. novembrī ANO Ģenerālā Asambleja pieņēma rezolūciju, kurā 27. janvāris tika noteikts par Starptautisko holokausta piemiņas dienu. Tas notika 60 gadus pēc koncentrācijas nometņu atbrīvošanas un holokausta beigām. Kopš 2005. gada holokausta upuri šajā dienā tiek pieminēti visā pasaulē. http://embassies.gov.il/riga/NewsAndEvents/Pages/Starptautisk%C4%81-holokausta-upuru-piemi%C5%86as-diena.aspx

8.04.Starptautiskā romu diena

2.08.Samudaripen jeb masu iznīcināšanas atceres diena

16.11. - Starptautiskā tolerances (iecietības) diena

04.12. - Latvijas romu II  Pasaules kara represiju upuru piemiņas diena.

1941. gada 4. decembrī Trešā Reiha varas iestādes pirmo reizi vēsturē izdeva oficiālu rīkojumu, kas vēlāk izraisīja represijas un romu masveida iznīcināšanu.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .